5e Nationale RehabilitatieCongres

17 april 2013 | Jaarbeurs, Utrecht

Maatschappelijk integreren
Hoe kun je dat van elkaar leren?

Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen staat hoger dan ooit op de Nederlandse beleidsagenda. Politici en bestuurders zetten fors in op decentralisering, scheiden van wonen en zorg en ambulantisering om de zorgkosten in de hand te houden, en om participatie mogelijk te maken. Maar hoe bereiken we dat mensen met ernstige psychische aandoeningen niet alleen in de samenleving verblijven maar er ook echt deel van gaan uitmaken?

(Ex-)GGz-cliënten hebben dezelfde participatiewensen als andere burgers, maar hebben doorgaans veel meer moeite om hun wensen te realiseren. Bij velen is sprake van onvoltooide opleidingen, een marginale arbeidsmarktpositie en sociaal isolement. Bovendien hebben zij te kampen met afwijzende reacties van andere burgers, of de angst daarvoor. Terecht is stigmabestrijding als speerpunt in het Bestuurlijk Akkoord 2013-2014 gekozen. Maar daarmee zijn we er nog niet. 

(Ex-)cliënten moeten primair op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen. Anderen kunnen hen wel ondersteunen: familie, vrienden, GGz-hulpverleners, maar ook arbeidsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Maatschappelijke integratie is een missie die alleen kan slagen als alle partijen bereid zijn om kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren.
 

  • GGz-behandelaars en rehabilitatiewerkers moeten leren hun activiteiten op elkaar af te stemmen ten dienste van de participatiewensen van de cliënt.
  • De GGz en andere maatschappelijke sectoren kunnen veel van elkaar leren over hoe ze samen het pad naar participatie voor cliënten kunnen helpen effenen. Wat kan de GGz bijdragen en waar zijn andere organisaties en burgers beter in?
  • Hierbij zullen vooral GGZ en gemeenten een gezamenlijk leerproces moeten aangaan.
  • En tenslotte kunnen we veel opsteken van inspirerende buitenlandse voorbeelden, bijvoorbeeld over stigmabestrijding en effectief participatiebeleid.
Nominaties Douglas Bennett Award Rehabilitatiecongres 2013 zijn bekend! 
Het is een traditie dat op het Rehabilitatiecongres de Douglas Bennett Award wordt uitgereikt. Deze prijs is vernoemd naar Douglas Bennett, de in 1997 overleden Engelse psychiater die veel heeft betekend voor de rehabilitatiebeweging, niet alleen in Engeland maar in de hele wereld, niet in de laatste plaats in Nederland. 
Uit de ontvangen inzendingen zijn de volgende 3 projecten/instellingen genomineerd:
  • Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen 
  • WMO Ambassadeurs GGZ Cliëntenbelang Amsterdam
  • Naasten voor Naasten (NvN)-team GGz Eindhoven
Klik hier voor achtergrondinformatie over de genomineerden. Tijdens het congres zal Marry Mos, voorzitter Kenniscentrum Phrenos, de prijs voor de uiteindelijke winnaar uitreiken. De prijs bestaat uit de sculptuur 'Binnen zonder kloppen' van meubelmakerij het Woud te Weesp en een bedrag van € 500,-. Bent u ook benieuwd wie van de genomineerden de Award zal winnen? Schrijf u dan nu in voor het congres! 

Posterpresentaties en congresvoorstellen
De mogelijkheid om een congresvoorstel of een posterpresentatie in te dienen is verlopen. Er zijn in totaal 14 posterinzendingen geselecteerd voor deelname. Aan Harry Michon en Margriet Paalvast de schone taak om hieruit de beste poster te kiezen voor de posterprijs! Professionals moeten leren goed te luisteren naar de participatiewensen en -ervaringen van cliënten.


Gratis bij deelname!

Psychiatrische Rehabilitatie

Jaarboek 2013-1014


Tweejaarlijks state-of-the-art overzicht van wetenschap en praktijk.
Onder redactie van Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen & Jaap van Weeghel.

Meer informatie over het Jaarboek vindt u via www.swpbook.com

Stichting Phrenos