5e Nationale RehabilitatieCongres

17 april 2013 | Jaarbeurs, Utrecht

Programma

 

09.45     Opening door dagvoorzitter prof. dr. Jaap van Weeghel, Kenniscentrum Phrenos.
 
09.50     Ruimte maken. Over het herwinnen van betekenisvolle rollen alswerknemer, buurman, student, familielid of burger. 
Over belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. het herwinnen van betekenisvolle rollen als werknemer, buurman, student, familielid of burger. Waarbij het in essentie gaat om empowerment. Organisaties dienen gericht te zijn op het ruimte maken voor empowermentprocessen. Dit vraagt van bestuurders keuzes over wat aangeboden wordt. Wij willen toelichting geven over hoe de SBWU dit doet; wij denken dat dit uiterst actueel is gezien de WMO. Een duopresentatie omdat het de verbinding legt tussen ervaringsdeskundigheid en bestuurlijke keuzes voor participatie en inclusie vanuit de visie op herstelprocessen. Martijn Kole heeft ruime ervaring met ernstig psychisch lijden en het herstellen daarvan. In zijn deel van de lezing wil hij ingaan op eigen ervaringen en die van anderen op hoe deze thema’s zich verhouden tot concepten als herstel en empowerment. Jan Berndsen wil vanuit zijn rol als bestuurder zowel binnen de SBWU als gemeenten en ketenpartners ingaan op hoe dit in te richten. 
Jan Berndsen, voorzitter Raad van Bestuur SBWU en Martijn Kole, adviseur Raad van Bestuur SBWU en verbonden aan het HEE team.
 
10.15     Herstelgericht werken met jongvolwassenen met EPA. Waarom en hoe?                
Marijana Cvitan, psychiater, ACT-team Jongeren GGz inGeest Amsterdam 
 
10.40    Koffie- en theepauze
 
11.10    Plenaire inleiding
Andrée van Es, wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel, Gemeente Amsterdam.
 
11.35    'Anti-Stigma over de grenzen'
De afgelopen vier jaar werkte ik in de psychiatrie, bij het Psychosecircuit van GGz Drenthe. Voor mij persoonlijk waren dit vier waardevolle jaren waarin ik leerde dat het werk met deze doelgroep een dankbare en prachtige taak is. De keerzijde was dat ik me frustreerde over het stigma in de sociale context van mijn cliënten. Veel mensen die ik sprak hadden last van vooroordelen over hun diagnose en 'de GGz' in hun sociale omgeving. Ik besloot te kijken wat we tegen deze vooroordelen kunnen doen. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gaven we voorlichting op scholen en ik had aandacht voor het stigma in mijn eigen behandelingen. Op internet en in wetenschappelijke literatuur las ik dat er in het buitenland veel gebeurt op het gebied van stigma-aanpak. Ik maakte de afgelopen zes maanden een reis en bezocht mooie projecten in Ottawa, Londen, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Auckland, Melbourne, Canberra en Tokyo en hield meer dan 40 interviews met experts, cliënten en ervaringsdeskundigen. De komende maanden ga ik bezig met het omschrijven van 15 best practices World Wide in opdracht van Kenniscentrum Phrenos en in samenwerking met Samen Sterk Tegen Stigma en GGz Drenthe. Ik heb ideeën over wat te doen tegen stigma en hoop mensen met de best practice projecten te inspireren om zelf ook in actie te komen.
Kim Helmus, gz-psycholoog i.o. tot vgct, projectleider 'Tools voor anti-stigma interventies', Kenniscentrum Phrenos.

 

 

 

12.00    1e ronde deelsessies
 
13.00    lunchpauze  
 
14.15    2e ronde deelsessies
 
15.15    Theepauze
 
15.45    Slotdebat: Cliënten deel laten uitmaken van de samenleving: verandert dat de rol van de rehabilitatiewerker? 
Minder is meer
Michiel Bähler, adviseur, GGz Noord-Holland Noord;
 
Van rehabilitatiewerker naar maatschappelijk ondersteuner
Dirk den Hollander, hoofdopleider Strengths /SRH, RINO Groep;
 
De rehabilitatiewerker moet de wijk in
Lies Korevaar, lector Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen en projectleider Wmo-werkplaats Noord.

Een rehabilitatiemedewerker kan in de wijk meer aan stigmabestrijding doen... dan moet hij dit wel op pakken.
Toon Walravens, zorgconsulent/forensisch ervaringsdeskundige, transitieprogramma GGz Eindhoven

16.30     Uitreiking Douglas Bennett Award
 
17.00     Afsluiting met borrel