5e Nationale RehabilitatieCongres

17 april 2013 | Jaarbeurs, Utrecht

Voorwaarden

Organisatie
Het 5e Nationale RehabilitatieCongres wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos. Kenniscentrum Phrenos draagt bij aan kwaliteitsverbetering in de hulpverlening aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hulpverlening die tot klachtenvermindering leidt, persoonlijk herstel ondersteunt, empowerment stimuleert en maatschappelijke participatie bevordert. Bij het kenniscentrum zijn ondertussen 32 GGz-instellingen aangesloten. Meer informatie over Kenniscentrum Phrenos vindt u via www.kcphrenos.nl.

De logistieke organisatie is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.


Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 17 april a.s. in congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht, www.jaarbeurs.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw., dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten. Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op: www.logacom.nl.

Accreditatie
Accreditatie voor  Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) is goedgekeurd met de volgende puntentoekenning:

Categorie Accreditatie- 
punten
Vrije Ruimte Agogen 1,5
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1,5

Accreditatie voor Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is met 5 punten goedekeurd (Rehabilitatiecongres 2013 heeft ID-nummer: 148993).

Accreditatie voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg is met 5 punten goedekeurd (Rehabilitatiecongres 2013 heeft ID-nummer: 149936).

Accreditatie voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland is met 5 punten goedekeurd voor 'scholing GGz' en met 5 punten voor 'scholing SPV'. (Rehabilitatiecongres heeft ID-nummer: 149936).

 

Kortingsregelingen

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/ organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: voor deelname van studenten voltijdopleiding HBO/Universitair geldt een deelnameprijs van € 75,00 excl. BTW, overige studenten hebben recht op 20% korting. Voorwaarde is dat aan de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt toegevoegd. 
Cliënt-/familielid: voor ervaringsdeskundigen/cliëntenorganisaties/familieleden geldt een deelnameprijs van € 75,- excl. BTW.
Deze kortingsregelingen zijn (behalve meerpersoonskorting) niet met elkaar te combineren.

Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Annuleringsregeling
Annulering tot twee weken voor aanvang (3 april 2013) 75% restitutie, tot één week voor aanvang (10 april 2013) 50% restitutie, bij annulering na 10 april volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.

Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam.
Tel. 020-3203364, Fax. 020-3308040

Programma
Fons van de Kar, Kenniscentrum Phrenos, fkar@kcphrenos.nl

Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom, k.knobbe@logacom.nl

Organisatie
Charlotte Koelmans, Logacom, c.koelmans@logacom.nl